Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy:

Świdwin, Powiat Świdwiński

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zakończenia budów,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie samochodu i rozliczanie kosztów eksploatacji,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Siedziba urzędu mieści się na II p. Brak windy - dostęp tylko schodami. Toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy „Prawo budowlane”,
  • znajomość przepisów ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami,
  • wysoka kultura osobista,
  • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy „Postępowanie egzekucyjne w administracji”,
 • doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej,
 • dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uprawnienia budowlane,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych (w razie posiadania),
 • kopie świadectw pracy,

Termin składania dokumentów:

14-06-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Kołobrzeska 43 II p. pok. 4
78-300 Świdwin

Inne informacje:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - inspektor".

Dodatkowe informacje: (0-94) 3656247

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Olszewski 03-06-2012 21:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Olszewski 03-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Olszewski 03-06-2012 21:24