Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŚWIDWINIE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świdwin
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Kołobrzeska nr 43
  78-300 Świdwin

WARUNKI PRACY

Siedziba urzędu mieści się na II p. Brak windy - dostęp tylko schodami. Toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze. Oświetlenie naturalne i sztuczne.
Praca biurowa oraz w terenie. Obsługa urządzeń: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner, fax.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli,
 • współudział w kontrolach dotyczących obiektów budowlanych oraz robót budowlanych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy „Prawo budowlane”,
 • znajomość przepisów ustawy „Kodeks postępowania administracyjnego”,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, itp.),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i umiejętność rozmów z klientami,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: średnie techniczne z zakresu budownictwa, prawnicze lub administracyjne
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w administracji państwowej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów ustawy „Postępowanie egzekucyjne w administracji”,
 • kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
 • prawo jazdy kategorii "B"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i inne oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 24 października 2016 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Kołobrzeska 43 II p. pok. 4
  78-300 Świdwin

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - inspektor".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz, których aplikacja wpłynie do tutejszego urzędu w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (0-94) 3656247.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Olszewski 09-10-2016 23:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Olszewski 09-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2016 23:19